πίσω

Κύκλωπας | MEET THE GREEKS

64 φύλλων | 10,5Χ15 εκ

Tετράδιο με λευκά φύλλα εσωτερικά και βιβλιοδεσία καρφίτσα.

Σχεδιασμός: DKD studio