πίσω

Ημερολόγιο Τοίχου | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

50 x 70 εκ.

Αποτελείται από 12 φύλλα + εξώφυλο και οπισθόφυλλο από χαρτόνι 3 χιλ.

Σχεδιασμός: Π. Χαρατζόπουλος