πίσω

Grecotel | ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Kάρτα 3d Χριστουγέννων για τα ξενοδοχεία Grecotel. Σε αυτή την εργασία μας ζητήθηκε να απεικονίσουμε ένα χαρακτήρα που να συνδυάζει τον Ελληνα Τσολιά και τον Αγιο Βασίλη.

Σχεδιασμός: DKD Studio