πίσω

3 Ε | ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Δημιουργία του κλασσικού ελληνικού περιπτέρου για την εταιρεία εμφιάλωσης 3 Ε. Οι 3 καρτέλες δημιουργούν σε 3d μορφή το περίπτερο και ψυγείο της εταιρείας με τα προϊόντα της.

Σχεδιασμός: Bob Studio