πίσω

Ελληνικές Πατέντες 2018 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Διάσταση 33,5Χ48 εκ.

Ένα ημερολόγιο τοίχου που απεικονίζει σε 12 φύλλα Ελληνικές πατέντες και ορόσημα της Ελληνικής πραγματικότητας.

Ολη η εκτύπωση είναι με Fluo χρώματα.

Σχεδιασμός: Bob Studio

Διακρίσεις:
Βραβείο ΕΒΓΕ 2018