πίσω

Ντοσιέ | ORDINARY STATIONERY™

25 × 32 εκ. | ράχη: 4 εκ.

Ντοσιέ με μηχανισμό 2 κρίκων για έντυπα Α4.

Σχεδιασμός: Beetroot Design Group

Διακρίσεις:
Bronze - Ευρωπαϊκά Βραβεία Design (ED-Awards) - Γενική Κατηγορία Εντύπων - 2009