πίσω

Μπλοκ σημειώσεων ΤΕΒΕ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

100 φύλλων / 13Χ19 εκ.

Κάθε βασίλειο έχει τη γραφειοκρατία του. Μπλοκ σημειώσεων που παραπέμπει σε κλασσικό μπλοκ δημοσίου. Εσωτερικά φύλλα με γραμμές και διάτρηση για εύκολη αποκοπή.

Σχεδιασμός: mnp